Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

  ,,Жива библиотека"

 

Фолклор на часовима физичког васпитања

https://www.youtube.com/watch?v=IgG33-OFqXY&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Међународни дан посвећен особама са Дауновим синдромом

https://www.youtube.com/watch?v=7wfNoMjaE1w&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○● 

TOLERANCIJA / OŠ ,,Dragan Marinković" Adrani - Kraljevo

https://www.youtube.com/watch?v=pt4tsvU4hVg&ab_channel=Milica%C5%A0olaji%C4%87Popovi%C4%87

●○●○●○●○●○●

 Православни Божић, први део

https://www.youtube.com/watch?v=8zTneK_w-vY&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Православни Божић, други део

https://www.youtube.com/watch?v=8tVdmsNyZdc&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Чувам те - национална платформа за превенцију насиља у школама

https://cuvamte.gov.rs/

●○●○●○●○●○●

Peer learning у оквиру пројекта ,,Квалитетно образовање за све" Савета Европе, у сарадњи са МПНТР и ЗУОВ

 ●○●○●○●○●○●

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Pocetna

----------------------------------------------

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

https://osadrani.edu.rs/data/documents/PKS-dualno-obrazovanje-UPIS-U-SKOLE_236x309mm.pdf

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

www.euprava.gov.rs

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Школа је део пројекта Савета Европе и Европске заједнице ,,Квалитетно образовање за све"

https://www.coe.int/en/web/programmes/horizontal-facility

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Инклузивно образовање је право, а не обавеза!

 

У нашој школи сва деца имају право да уче заједно.

Сазнај више о томе:

http://www.inkluzivno-obrazovanje.rs/

 

Професионална оријентација на прелазу у средњу школу

01.09.2013. године у нашој школи почела је реализација пројекта Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, у организацији немачке владине организације за сарадњу ГИЗ.

У овај пројекат укључени су ученици седмог и осмог разреда.

 

Посети и Facebook страницу наше школе:

 

https://www.facebook.com/osdraganmarinkovic

ОШ ,,Драган Маринковић"

Адрани

Школска интернет презентација

 

Наши мали фармери

 

Наши ученици у фирми ГИР

 

ТИМСС тестирање у нашој школи 

 

Презентација Економско трговинске школе

 

  

 

ОШ ,,Драган Маринковић" се налази у селу Адрани, 4 км од центра Краљева.

2017. године, школа је обележила 120 година постојања.

Школа је 2005. године ушла у пројекат ,,Развојног планирања" који је носио назив ,,Пут ка модерној настави". Oвим програмом је унапређен квалитет наставе и ваннаставних активности у школи. 

   

  

 

                               

Кратак историјат школе

 

 

Први подаци о отварању школе у Адранима забележио је школски надзорник Христифор Васовић у извештају у Народној школи у Адранима за школску 1923/1924. Трагајући за документима, те податке нисмо могли потврдити. Међутим, брат школског надзорника Васовића радио је у школи у Адранима од 1904-1932.год. па би ти подаци могли бити веродостојни.

 

У државном архиву у Београду чувају се изворни подаци о отварању школе у Адранима 1893.год. Тадашњи председник адранске општине Теофан Карапанџић, у име грађана Адрана, Јарчујка и Грдице, шаље молбу Министарству просвете Господину министру просвете и црквених послова, a адранска општина понудила је зграду општинског суда Адрана. Министарство захтева адаптацију зграде према утвђеном пројекту. Својим решењем 26.07.1893. године број 11441 министар одобрава да се школа оснује ако се створе услови. Коначно решење о почетку рада основне школе у Адранима доноси Министар просвете тек 16.11.1893. год. под бројем 20437.

1895. год. због велике поплаве, било је предлога да се школа затвори. Ипак, Адранци су били упорни да се настави са радом школе.

Начелник Секретаријата друштвених делатности општине Краљево, на захтев школе из Адрана доставља потврду 1965. год. да школа заиста постоји и обавља делатности према одлуци о формирању од 1897. год. Тако је и регистрована школа у Привредном суду у Крагујевцу. На предлог школског надзорника Миша Петровића, школа је затворена поново 22.11.1901.год, одлуком Министарства просвете. Поново је узрок поплаве нерешеног тока Мусине реке. У одлуци Министарства просвете записано је да се ученици упуте у суседне школе, а школском одбору дати знања са препоруком да се постарају да се у том месту подигне нова школа.

18.08.1902.год. Председник суда у Адранима Велислав К. Милошевић, обраћа се Министру да привремено отвори школу у Адранима. Јуна 1902.год. понизни Нићифор Четровић, у име грађана села Адрана, моли господина Министра да се школа отвори. Министар није дозволио да се школа отвори. Адранци су били упорни. Већ 06.08.1903.год. шаљу поново молбу министру. Министар поново одобрава рад школе, али само до 15.06.1904.год. У белешци већ поменутог извештаја од  1923.год. записано је: 1904.год. отворена поново школа. Доласком данашњег учитеља у 1904.год. први пут се почео уносити у школски буџет потребан новац за подизање школе. Те 1904.год. у Адранима започиње своје учитељовање Живојин Весовић, човек који ће пуних 29 година бити адрански учитељ.

Од 1962.год. на предлог грађана, школа добија ново име ,,Драган Маринковић“, жртве рата, бившег ученика ове школе. Драган Маринковић је рођен 06.09.1919.год. у Адранима, а 30.10.1943.год. осуђен је на стрељање. Сахрањен је у Фалападској шуми. Гроб су му Норвежани означили римским бројем ХХII.

Године 1961/1962. прва генерација  је пошла у 5 разред.  

 *********************************************************************** 

 


Nelson Mendela:

,,Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete koristiti da biste promenili svet."


"Učenje je kao veslanje uzvodno; čim se prestane, odmah se kreće nazad."

— Lао Ce