Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

МАША ЈАКОВЉЕВИЋ - ДОБИТНИЦА СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

 

 ЈАСНА САВИЋ - ДОБИТНИЦА НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ УЧИТЕЉИЦУ

  ,,Жива библиотека"

 

Фолклор на часовима физичког васпитања

https://www.youtube.com/watch?v=IgG33-OFqXY&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Међународни дан посвећен особама са Дауновим синдромом

https://www.youtube.com/watch?v=7wfNoMjaE1w&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○● 

TOLERANCIJA / OŠ ,,Dragan Marinković" Adrani - Kraljevo

https://www.youtube.com/watch?v=pt4tsvU4hVg&ab_channel=Milica%C5%A0olaji%C4%87Popovi%C4%87

●○●○●○●○●○●

 Православни Божић, први део

https://www.youtube.com/watch?v=8zTneK_w-vY&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Православни Божић, други део

https://www.youtube.com/watch?v=8tVdmsNyZdc&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Чувам те - национална платформа за превенцију насиља у школама

https://cuvamte.gov.rs/

●○●○●○●○●○●

Peer learning у оквиру пројекта ,,Квалитетно образовање за све" Савета Европе, у сарадњи са МПНТР и ЗУОВ

 ●○●○●○●○●○●

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Pocetna

----------------------------------------------

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

https://osadrani.edu.rs/data/documents/PKS-dualno-obrazovanje-UPIS-U-SKOLE_236x309mm.pdf

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

www.euprava.gov.rs

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Школа је део пројекта Савета Европе и Европске заједнице ,,Квалитетно образовање за све"

https://www.coe.int/en/web/programmes/horizontal-facility

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Инклузивно образовање је право, а не обавеза!

 

У нашој школи сва деца имају право да уче заједно.

Сазнај више о томе:

http://www.inkluzivno-obrazovanje.rs/

 

Професионална оријентација на прелазу у средњу школу

01.09.2013. године у нашој школи почела је реализација пројекта Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, у организацији немачке владине организације за сарадњу ГИЗ.

У овај пројекат укључени су ученици седмог и осмог разреда.

 

Посети и Facebook страницу наше школе:

 

https://www.facebook.com/osdraganmarinkovic

 Организација рада

 

У ванредној ситуацији, ученици 1 - 4 разреда наставу похађају од 8 до 10.30 сати, а ученици 5 - 8 разреда од 11 до 14.30 сати. Часови трају 30 минута.

 

У редовној ситуацији, настава се одвија у две смене. Часови трају 45 минута.

Ученици 5 - 8 разреда увек иду пре подне, а ученици 1 - 4 разреда мењају смене месечно. 

Распоред звоњења у преподневној смени

 1. 7:55-8:40
 2. 8:45-9:30
 3. 9:50-10:35
 4. 10:40-11:25
 5. 11:35-12:20
 6. 12:25-13:10

Распоред звоњења у поподневној смени

 1. 11:35-12:20
 2. 12:25-13:10
 3. 13:30-14:15
 4. 14:20-15:05
 5. 15:10-15:55

 

КУЋНИ РЕД ШКОЛЕ 

 

1.         Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, појединачне одлуке школских органа, да се придржава прописа и да чува углед ученика и школе.

             Ученик је дужан да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе.

             Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених.

2.         Ученици долазе у школу 10 минута пре почетка првог часа.

Ученици улазе у своје учионице одмах након звона за почетак часа, када је  и предметни наставник дужан да крене на наставу. Налаже се поштовање трајања школског часа. 

3.         Предметног наставника који улази у учионицу на час или друга службена лица школе, ученици поздрављају устајањем.

4.         Ученицима је строго забрањено да напуштају школско двориште за време трајања наставе и одмора.

5.         Одељенски старешина у свом одељењу одређује по два редара са списка ученика (прозивника)  у трајању од недељу дана. Редари су дужни да:

 • Прегледају учионицу по доласку и припреме наставни прибор за рад,
 • Одмах пријављују штету коју примете при доласку и при напуштању учионице или насталу током наставе,
 • Доносе наставна средства, учила и прибор по налогу предметног наставника,
 • Пријављују наставницима одстутне ученике ради евиденције,
 • Воде рачуна о чистоћи и реду у учионици и врше друге послове по налогу одељенског старешине или предметних наставника.

6.         Дежурни наставници долазе у школу 15 минута пре почетка првог часа а остали 10 минута пре почетка свог часа.

7.         Ако наставник закасни на час и за 5 минута од почетка часа не дође, дежурни ученик обавештава о томе директора или дежурног наставника и следи њихова упутства о поступању. 

8.         Ученици су дужни да чувају имовину школе. Учињена штета се надокнађује . Уколико се починилац штете не пронађе штету солидарно надокнађује цело одељење.

9.         За време малих одмора ученици остају у учионицама, односно у дворишту за време великог одмора, зависно од временских прилика.

За време одмора ученици су дужни да одржавају дисциплину, да чувају школску имовину и да воде рачуна о свом угледу и угледу школе.

Улазна врата за ученике биће откључана 15 минута на почетку првог часа у сменама. 

10.       Ученици су дужни да у школу долазе уредни и пристојног изгледа.

Одећа у којој ученици долазе у школу треба да буде прикладна, не сме да се долази у мајци са бретелама, са непримереним деколтеом, мајица мора да буде пристојне дужине, дужина сукње мора бити примерена, у школу се не може долазити у кратким панталонама, бермудама, шорцевима, папучама за плажу и сличној неприкладној одећи и обући.

11.       Забрањено је седење на радијаторима и жардињерама, бацање отпадака ван постављених корпи, уништавање зеленила и свако друго слично непримерено понашање.

12.       Забрањено је уношење у школску зграду и двориште алкохола, опијата, оружја и оруђа и других средстава којима се могу нанети повреде и угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини. Ако ученик унесе у просторије - учионице средства која би могла бити опасна по здравље и живот људи, дежурни ученик, дежурни наставник и предметни наставник обавештава о томе обезбеђење и управу школе.

Забрањена је употреба мобилних телефона.

13.       Забрањен је непотребан излазак ученика са часова. Ученици у току часа не могу излазити ради куповине сока, цигарета, ужине или било чега сличног. Излазак је дозвољен у изузетном и оправданом случају, уз претходно одобрење предметног наставника.

Забрањено је за време часа конзумирати храну, пиће, жвакати жвакаћу гуму и слично, у супротном ученик ће бити уписан у дневник.

Уколико ученик омета нормалан рад на часу предметни наставник је обавезан опоменути ученика, а ако се ученик и даље неодговорно понаша уписује га у дневник.

14.       Родитељи и трећа лица у школу долазе у време одржавања родитељских састанака, ради правдања изостанака и по позиву, а у време које је утврђено распоредом пријема родитеља (отворена врата). Изостанци се правдају у року од три дана ако је једнодневно изостајање, односно у року од 8 дана у случају дужег одсуства, уз лекарско оправдање.

15.       Дежурни ученици евидентирају посете родитеља и трећих лица у за то одређеној евиденцији. Распоред дежурства ученика утврђује одељенски старешина.

Дежурни ученици су дужни да се пристојно понашају у комуникацији са странкама.

16.       Одредбе овог кућног реда важе за све ученике, наставнике и запослене у школи.

17.       Са правилима кућног реда ученици се упознају на почетку школске године од стране одељенског старешине, који се и стара о поштовању правила.

Кућни ред је објављен на огласној табли у холу школе и у наставничкој канцеларији, а саставни је део књиге дежурства наставника.

18.       Непридржавање прописаних правила кућног реда повлачи одговорност, према одредбама општих аката школе.