Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

МАША ЈАКОВЉЕВИЋ - ДОБИТНИЦА СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

 

 ЈАСНА САВИЋ - ДОБИТНИЦА НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉУ УЧИТЕЉИЦУ

  ,,Жива библиотека"

 

Фолклор на часовима физичког васпитања

https://www.youtube.com/watch?v=IgG33-OFqXY&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Међународни дан посвећен особама са Дауновим синдромом

https://www.youtube.com/watch?v=7wfNoMjaE1w&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○● 

TOLERANCIJA / OŠ ,,Dragan Marinković" Adrani - Kraljevo

https://www.youtube.com/watch?v=pt4tsvU4hVg&ab_channel=Milica%C5%A0olaji%C4%87Popovi%C4%87

●○●○●○●○●○●

 Православни Божић, први део

https://www.youtube.com/watch?v=8zTneK_w-vY&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Православни Божић, други део

https://www.youtube.com/watch?v=8tVdmsNyZdc&ab_channel=AleksandraKosti%C4%87

●○●○●○●○●○●

Чувам те - национална платформа за превенцију насиља у школама

https://cuvamte.gov.rs/

●○●○●○●○●○●

Peer learning у оквиру пројекта ,,Квалитетно образовање за све" Савета Европе, у сарадњи са МПНТР и ЗУОВ

 ●○●○●○●○●○●

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Pocetna

----------------------------------------------

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

https://osadrani.edu.rs/data/documents/PKS-dualno-obrazovanje-UPIS-U-SKOLE_236x309mm.pdf

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

www.euprava.gov.rs

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Школа је део пројекта Савета Европе и Европске заједнице ,,Квалитетно образовање за све"

https://www.coe.int/en/web/programmes/horizontal-facility

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Инклузивно образовање је право, а не обавеза!

 

У нашој школи сва деца имају право да уче заједно.

Сазнај више о томе:

http://www.inkluzivno-obrazovanje.rs/

 

Професионална оријентација на прелазу у средњу школу

01.09.2013. године у нашој школи почела је реализација пројекта Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, у организацији немачке владине организације за сарадњу ГИЗ.

У овај пројекат укључени су ученици седмог и осмог разреда.

 

Посети и Facebook страницу наше школе:

 

https://www.facebook.com/osdraganmarinkovic

                                        Plan javnih nabavki i dopunjen Plan nabavki                                                                    

 https://osadrani.edu.rs/data/documents/Izmenjena-verzija-plana-JN-2024.xlsx

 https://osadrani.edu.rs/data/documents/Dopuna-plana-nabavki-2024..xlsx

 

       Priručnik za krizne situacije 

https://osadrani.edu.rs/data/documents/Prirucnik-za-zaposlene-u-ustanovama-obrazovanja-i-vaspitanja-krizne-situacije1.pdf

 

 

 Plan javnih nabavki i plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje 

 https://osadrani.edu.rs/data/documents/Plan-nabavki-bez-primene-ZJN-2024..xlsx

https://osadrani.edu.rs/data/documents/Plan-javnih-nabavki-2024..xlsx

 

Pravilnik o upotrebi mobilnih telefona

https://osadrani.edu.rs/data/documents/Pravilnik-o-upotrebi-mob.tel-elektr.-uredaja-i-dr.-Adrani.docx

 

Protokol postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

https://osadrani.edu.rs/data/documents/Protokol-postupanja-u-odg.-na-nasilje.docx

 

NOVA AKTA USVOJENA NA ŠKOLSKOM ODBORU

Pravila ponašanja: 

https://osadrani.edu.rs/data/documents/Pravila-ponashanja-Adrani-12092023.docx

Statut škole:

https://osadrani.edu.rs/data/documents/Statut-Adrani-08022024.rtf 

Pravilnik o odgovornosti učenika:

https://osadrani.edu.rs/data/documents/Pravinik-o-odgovornosti-ucenika-31012024.docx

Plan upravljanja rizicima:

https://osadrani.edu.rs/data/documents/Plan-upravljanja-rizicima-Adrani-20122023.docx

Izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:

https://osadrani.edu.rs/data/documents/Izmene-i-dopune-ZOSOV-92-2023.docx

Pravilnik o ocenjivanju:

 https://osadrani.edu.rs/data/documents/Pravilnik-o-ocenjivanju-ucenika-2024.docx

Pravilnik o društveno-korisnom radu:

https://osadrani.edu.rs/data/documents/Pravilnik-o-obavljanju-drustveno-korisnog-rada-2024.docx

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 Pravilnik-nabavki-u-Adranima-2020.docx

 

http://osadrani.edu.rs/data/documents/Nastavak-postupka-Adrani-15052020.doc

 

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/radi-se-od-kuce-Adranii-17032020.doc

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/Spisak-udzhbenika-za-3.-i-7.-ADRANI.docx

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/Upis-ucenika-u-prvi-razred-osnovne-skole.pdf

 

http://osadrani.edu.rs/data/documents/Prekid-postup.-izbora-po-2-konk.-Adr.19032020.doc

 

 

 Konk.dok.-ekskurzija-2020..doc

 

Poziv-dve-partije-eksk.2020..doc

 

ODLUKA-o-dodeli-ugovora-3-2019.doc 

 

http://osadrani.edu.rs/data/documents/KD-JNMV-Podovi-2019.doc 

 

http://osadrani.edu.rs/data/documents/Poziv-za-podove-04102019.doc 

 

 

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/KonkDok-ogrev-Adrani-JNMV-1-2019.doc

 

http://osadrani.edu.rs/data/documents/Poziv-Adrani-ugalj-i-drva-2019.doc

 

http://osadrani.edu.rs/data/documents/ObavestZakljucUgovor-ogrev-Adra2018.pdf

 

  http://osadrani.edu.rs/data/documents/Poziv-Adrani-ugalj-i-drva-2018.doc

 

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/KonkDok-ogrev-Adrani-JNMV-1-2018.doc

 

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/Poseban-kolek-ugovor-21-2015.doc

 

 

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/PRAVA-UC-odgov-rod-i-uc-discip-prekrs-prijava...88-2017.docx

 

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/pravilnik_o_protokolu_postupanja_u_ustanovi.pdf

 

http://osadrani.edu.rs/data/documents/Z.....osnove-sistema-obrazovanja-i-vasp-88-2017.doc

 

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/Z...osnovno-o..-55-13-i-101-17.doc

 

 

http://osadrani.edu.rs/data/documents/Odluka-o-dodeli-ugovora-Adrani-2017.doc

 

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/KonkDok-ogrev-Adrani-JNMV-1-2017.doc

http://osadrani.edu.rs/data/documents/Poziv-Adrani-za-ugalj-i-drva-2017.doc

 

ОДЛУКА

о додели уговора

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/ODLUKA-o-dodeli-ugovora-2-2016.doc

 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Адаптација фасаде матичне школе у Адранима

http://osadrani.edu.rs/data/documents/4.-KD-JNMV-Fasada-2016.doc

 

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 http://osadrani.edu.rs/data/documents/Obavestenje-rok-za-ponude-JN-2-2016-10062016.doc

 

 

Појашњење и исправка конкурсне документације

http://osadrani.edu.rs/data/documents/Pojasnjenje-i-ispravka-konk.dok.-2-2016-10062016.doc

 

 

Позив за подношење понуда

http://osadrani.edu.rs/data/documents/Poziv-za-fasadu-06052016.doc 

 

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ

http://osadrani.edu.rs/data/documents/pravilnik-o-ocenjivanju-nov.doc 

 

ЗАКОН О ОСНОВАМА ОБРАЗОВАЊА

http://osadrani.edu.rs/data/documents/ZAKON=20o=20osnovama=20obrazovanja=2052-2011.doc

 

ЗАКОН О ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

http://osadrani.edu.rs/data/documents/ZAKON=20O=20OSNOVNOJ=20SKOLI.doc